Klanders

Klanders

Bestrijding

lorem ipsum

* Kleur roodbruin tot zwart.

* Opvallende puntjes in de halsschild.

* Lengte 5 mm lang.

* Larve is wit en heeft nog geen poten.

* Duur van eitje tot volwassen dier is ongeveer 30 dagen.

* De volwassen maïsklander kan in de juiste omstandigheden 3 maanden oud worden.

* De maïsklander legt haar eitje in een graan, maïs of rijst korrel.

* De larve zal hierna de korrel leeg eten en zich verpoppen in de korrel.

* De kwaliteit en de hoeveelheid zal achteruitgaan.

* Producten koel en droog en schoon bewaren.

Graanklander

* Een graanklander is 0.4 tot 0.6cm groot, vleugels ontbreken en dekschilden zijn aaneen gegroeid.

* Knotsvormige antennen die halverwege geknikt zijn, een cilindrisch hard lichaam, dat roodbruin tot zwart van kleur is, het halsschild is nauwelijks korter dan de dekschilden.

* In het halsschild zijn ovaalvormige puntjes zichtbaar, lijnen op de dekschilden zijn duidelijk gescheiden.

* Volledige gedaanteverwisseling.

* Bij 24 graden C duurt de ontwikkeling van ei tot volwassen dier ongeveer 1 maand.

* De volwassen graanklander leeft bij een temperatuur van 28 graden  ongeveer 3 maanden en bij 20 graden C 5 tot wel 7 maanden; de ontwikkeling staat stil bij een temperatuur lager dan 13 graden C.

* 3 tot 4 generaties per jaar; onder gunstige omstandigheden 4 tot 5.

* De graanklander legt haar ei in een graankorrel.

* Witte, pootloze larve vreet korrel leeg en verpopt zich in het omhulsel van de korrel. Na één week verlaat de kever de huls, waarna de cyclus zich herhaalt.

* De graanklander- kever en de -larve hollen de graankorrel uit.

* Vermindering van de hoeveelheid en kwaliteit van de voorraad.

•*Bij grote aantallen graanklanders stijgt de temperatuut van de voorraad door broei van de uitwerpselen. Hierdoor kan schimmelvorming ontstaan.

* Opslagruimte koel en droog houden, leeggekomen ruimten reinigen.

* Oudste voorraden eerst opgebruiken; aangetaste voorraad snel verwerken of vernietigen.

Wals Plaagdierbestrijding 2024