Wespen bestrijding

Wespen bestrijding

Bestrijding

Heeft u regelmatig last van wespennesten dan kunnen wij preventief, vóór het seizoen begint, wespenvallen plaatsen zodat de wespen tijdig worden weggevangen en de overlast beperkt blijft.

Wespen leven in volken.

Wat leuk is om te weten, de koningin begint in het voorjaar, rond april in haar eentje aan het nest. Een papieren balletje ter grote van een pingpongbal. Zij legt daarin haat eitjes waaruit het hele volk voortkomt.

Het volk is in augustus / september op zijn grootst. Dit is ook de periode dat ze graag zoetigheid eten i.v.m. de hoge voedingswaarde. Hier komt ook de term limonadewesp vandaan. Ze maken hun nest op een warme plek waar ook 's nachts de warmte goed vastgehouden wordt. Vaak aan de zuidkant. Of ze maken hun nest in de grond, onder bielzen en / of stenen.

Hoornaar bestrijding

* Gele en zwarte dwarssteking op achterlijf, kop, borststuk en eerste segment achterlijf roodbruin tot donkerbruin. Werksters 1.6 tot 2.5 cm lang. Darren 2.1 tot 2.8 cm. Larven wit en pootloos.

* Op de zijkanten van de wespenkop bevinden zich grote langwerpige facetogen met aan de bovenzijde van de kop een drietal bijogen. Bij de hoornaar is de kop achter de ogen sterk verbreed.

* 2 stevige zijwaarts bewegende kaken 9 mandibels ) met daaronder monddelen waarmee de wesp kan likken en zuigen. 2 paar doorzichtige vleugels.

* Overgang van borststuk naar achterlijf sterk ingesnoerd. 

* Volledige gedaanteverwisseling.

* Eind april worden de eitjes afgezet in eicellen, eistadium 7 tot 12 dagen. Larve stadium 1 tot 2 weken. Popstadium 1 tot 2 weken. Duur van ei tot volwassen dier 3 tot 5 weken. Mannetjes worden geboren uit de onbevruchte eitjes.

* In augustus / september komen mannelijke exemplaren ( darren ) en vruchtbare wijfjes ( jonge koninginnen ) uit de poppen. Deze verlaten het nest om te paren. De darren sterven spoedig na de paring.

* Bij het optreden van de eerste nachtvorst sterven de nestbewoners behalve de jonge koninginnen.

* Eiwit en suikerhoudend voedsel zijn vooral nodig voor het voeden van de larven.

* Hoe hoger de luchttemperatuur, des te actiever de wespen. Een nest word gebouwd op een niet - vochtige plaats, altijd bovengronds, doorsnede van 20 tot 35 cm.

* Hoornaars kunnen schadelijk zijn voor bijenhouders. ( ze steken de bij dood en zuigen vervolgens de honing uit hun maag ).

* Hoornaars leven ook van rupsen en spinnen die ze uitzuigen, daarmee voeden ze de larven.

* Hoornaars kunnen hinderlijk zijn en soms pijnlijke steken toebrengen.

* De hoornaar is " vriendelijker " dan de meeste wespensoorten. Hoornaars zullen alleen steken als ze beknelt raken of als men ze aanraakt.

* Het hoofdbestandsdeel van gifwespen bestaat uit histamine en apitoxine. Een steek is meestal ongevaarlijk, behalve als de steek direct in een bloedvat plaats vind of als men overgevoelig is voor deze giftige stoffen.

* Word een persoon na een wespensteek bleek, onpasselijk of duizelig? Ga dan direct naar de huisarts of EHBO in het ziekenhuis.

* Horren plaatsen en voedsel opbergen, eventueel dichten van naden en kieren.

* Nooit de uitvliegopening van het nest dichtsoppen of blokkeren.

Limonadewespen bestrijding

* Gele en zwarte dwarstekening op het achterlijf.

* Lengte 1 tot 1.5 cm lang.

* 2 paar doorzichtige vleugels en sterke kaken.

* Duur van eitje tot volwassen dier duurt ongeveer 4 weken.

* Levensduur van volwassen werkster is 5 tot 7 weken.

* De koningin zet in het begin van de lente haar eitjes af.

* Leven in een gezamelijk nest.

* Werksters zorgen voor de nestbouw en voedsel voor het broedsel.

* Het nest word slechts 1 seizoen bewoond.

* De mannetjes bevruchten aan het eind van het seizoen de jonge koninginnen.

* De jonge koninginnen overwinteren alleen en leggen in de lente hun eitjes.

* Grote aantallen kunnen hinderlijjk zijn.

* Kunnen veraderlijk steken.

* Wespengif bestaat uit histamine en apitoxine en kan gevaarlijk zijn als mensen hier gevoelig voor zijn.

* Horren voor ramen en deuren.

* Afvalcontainers dichten.

* Nooit de opening van een wespennest dicht maken.

© 2024 Wals Plaagdierbestrijding – Algemene voorwaarden – Website ontwikkeld door My Tech Partner