Vliegen

Fruitvliegjes

Bestrijding

Het vangen van fruitvliegjes is iets waar veel mensen ieder voorjaar weer aan moeten beginnen. Fruitvliegjes – ook wel azijnvliegjes genoemd – planten zich razendsnel voort en zelfs als je het “verdachte” fruit en de “twijfelachtige” groenten heb weggegooid, kunnen fruitvliegjes nog voor overlast zorgen. Fruitvliegjes vangen en fruitvliegjes bestrijden is dus lang niet zo simpel als het op het eerste gezicht lijkt. Wij kunnen je helpen met het bestrijden! Wacht niet af en neem contact op met Wals plaagdierbestrijding.

* Volwassen fruitvlieg 0.4 tot 0.5 cm lang ( afhankelijk van de soort ).
 
* Bij de meeste soorten zijn de ogen helderrood, achterlijf vertoont bruine dwarsstrepen.
 
* Eitjes en larven zijn voorzien van uitsteeksels of adembuizen ( voor in de vloeistof ).

* Volledige gedaanteverwisseling.

* Wijfje legt 350 tot 1000 eitjes in gistend of rottend materiaal.

* Tijdsduur van ei tot volwassen dier 8 tot 11 dagen.

* Imago leeft 2 tot 9 weken.

* Fruitvliegen komen voor in de levensmiddelenindustrie (jam - en limonadefabrieken), in bierbrouwerijen, fruitwinkels, keukens, cafe's en gft- containers.

* Ontwikkelen zich in rottende, gistende massa's of ( vergeten) voerplaatsen waar zich nog restanten bevinden van bijv. kippen - of varkenbiks.

* Vers, gaaf fruit wordt door deze vliegjes niet aangetast.

* Verontreiniging van fruit - en groenteproducten.

* Kunnen hinderlijk zijn in ( groot ) keukens, fabrieken, cafe's ( achter de tapkast) en in de buurt van gft - containers.

* Fruit en groente niet te lang en niet onafgedekt bewaren, goede hygiene betrachten.

* Vuilnisemmers en afvalcontainers goed afsluiten en na lediging reinigen.

* Voor de bio-industrie: geen voerrestanten in de stallen achterlaten, stallen veelvuldig opruimen en / of reinigen.

Latrinevlieg

* Kleine, donkere, of zeer donkerbruine vliegensoort.

* Grote, stevige, zwarte haren bovenop thorax en kop.

* Eitjes worden afgezet in organisch rottend materiaal.

* Volledige gedaanteverwisseling.

* De larven leven in mesthopen, gierkelders, afvalwater en rioleringen.

* Ook in kruipruimten waar leidingen kapot zijn en drab ontstaan is.

* Larven komen tevens voor op zeer vochtige plaatsen waar de bodem verontreinigd is met rottend organisch materiaal.

* Er is geen directe schade van de latrinevlieg. Wel kunnen ze als ze in grote aantallen voorkomen hinderlijk zijn.

* Kapotte leidingen repareren en ontwikkelingsplaatsen opruimen.

* Composthopen en / of mesthopen afdekken met een laag zand.

Kamervlieg

* Lengte volwassen vlieg 0.75 cm.

* Made is pootloos, ongeveer 1 cm lang en ggen kop.

* Pop: " tonnetje "dat bruin is.

* Volledige gedaanteverwisseling.

* Wijfje legt tot 500 - 2500 eitjes ca. 100 - 150 per keer.

* Eistadium duurt 1 tot 3 dagen, larve stadium ca. 1 week, popstadium 3 tot 8 dagen.

* Tijdsduur van ei tot volwassen dier ca. 1 tot 4 weken.

* De larven van de kamervlieg ontwikkelen zich tot rottend organisch materiaal, zoals mest in stallen.

* Kamervliegen komen af op allerlei voedsel dat ze in vloeibare vorm kunnen opnemen.

* Zij besteden veel aandacht aan hun lichaam, poten tegen elkaar aanwrijven en vleugels afvegen.

* De mannetjes sterven spoedig na de paring, de vrouwtjes echter leven 2 tot 3 maanden.

* De larve van de kamervlieg leven niet dieper in het afvalmateriaal dan enkele centimeters.

* Kamervliegen bevuilen oppervlaktes.

* Kunnen ziektekiemen overbrengen op de mens en dier via de poten, monddelen, haren en uitwerpselen. Dit kunnen bacterieen zijn, virussen en andere schadelijke micro - organismen.

* Zijn in grote aantallen hinderlijk.

* Afval afgedekt houden en snel afvoeren, afvalbakken steeds reinigen.

* Waar nodig vliegengaas, horren, lintgordijnen plaatsen.

* Ontwikkelingsbronnen zoals mestopslag opsporen en saneren.

Kleine kamervlieg

* Volwassen dier slanker dan de kamervlieg. 0.4 tot 0.8 cm.

* Pop, " tonnetje " dat bruin van kleur is, met stekels.

* Larve ( made ) pootloos, ca 0.9 cm lang, donkerbruin, met zijdelingse doornvormige uitsteeksels, geen duidelijke kop.

* Kleur van de kleine kamervlieg: bruine thorax en op het achterlijf 3 gele ringen en driehoekige rugvlakken. 

* Volledige gedaanteverwisseling.

* Wijfje legt 150 tot 750 eitjes, ca 50 stuks per keer.

* Duur eistadium 1 tot 3 dagen, larvaal stadium duurt ca 1 week, popstadium 10 tot 30 dagen.

* Van ei tot volwassen dier ca 2 tot 6 weken.

* De larven ontwikkelen zich tot rottend organisch materiaal, zoals mest in stallen.

* De kleine kamervlieg zet eitjes af in zeer vochtig rottend materiaal. Voornamelijk mest.

* Kamervliegen komen af op allerlei voedsel dat ze in vloeibare vorm kunnen opnemen.

* De kleine kamervlieg komt voornamelijk voor in pluimvee en overig verblijven.

* De kleine kamervlieg vliegt plotseling op en maakt een driehoekige beweging, keert terug en als de vlieg gaat zitten dan draait ie zich direct 180 graden om, zodat hij direct voor een nieuwe vlucht gereed is.

* De larven kunnen zich ook achter boomschors en in paddestoelen ontwikkelen.

* Bevuilen oppervlaktes.

* Brengen bacterieen over, virussen en andere schadelijke organismen.

* Zijn in grote aantallen hinderlijk.

* Afval afgedekt houden en snel afvoeren, afvalbakken steeds reinigen.

* Waar nodig vliegengaas, horren, lintgordijnen plaatsen.

* Ontwikkelingsbronnen zoals mestopslag, opsporen en saneren.

Klustervlieg

* De klustervlieg lijkt enigszins op de kamervlieg en is c 9 mm lang.

* Veel goudkleurige haren op de bovenzijde van de thorax.

* Volledige gedaanteverwisseling.

* De ontwikkeling van ei tot volwassen dier vind buiten gebouwen plaats.

* Ze komen in het najaar in grote getale gebouwen binnen om te zoeken naar goede overwinteringsplaatsen. Vaak spouwmuren.

* De eitjes worden door het vrouwtje alleen afgezet in de kieren in de grond.

* In de zomer komen de eitjes na 4 dagen uit.

* De larven van de klustervlieg parasiteren op regenwormen ( zo gaan ze mee de grond in ) en leven 's zomers buiten. De larven eten de wormen van binnenuit op.

* Als de larve het popstadium bereikt heeft, verlaat hij de worm om zich in de grond te verpoppen.

* Waarschijnlijk 1 tot 2 generaties per jaar.

* In het najaar verenigen de vliegen zich in zwermen en gaan zij op zoek naar een overwinteringsplaats, bijvoorbeeld in holle bomen of in spouwmuren.

* In het voorjaar, als de zon gaat schijnen en het warmer word, ontwaken de vliegen uit hun rusttoestand. Ze hebben dan de neiging actief te worden en zich in het gebouw te verspreiden.

* Tijdens de eerste warme dagen houden zij zich overdag op aan de buitenzijde van de gebouwen waar ze overwinteren. Door naden en kieren komen ze naar buiten. Na verloop van enkele weken zullen zij hun overwinteringsplaats definitief de rug toe keren.

* Door de grote aantallen in gebouwen tijdelijk hinderlijk.

* Horren plaaatsen in open ramen en deuren, andere openingen in buitenmuren dichten of voorzien van fijnmazig gaas.

* Kleine roosters op / in de ventilatieopeningen in de muur plaatsen.

* Dichtkitten van de ruimte tusssen kozijn en de muur ( naden en kieren ).

* Vliegen kunnen ook via de dakpannen binnendringen.

Grauwe vleesvlieg

* De grauwe vleesvlieg is forser dan de kamervlieg.

* Rode ogen, afwisselend donker en afwisselend donker en lichtgestreept borststuk, geblokt achterlijf.

* Volledige gedaanteverwisseling.

* De vrouwtjes leggen honderden eieren op allerlei rottende, dierlijke producten.

* Het vrouwtje is levendbarend, legt de uitgekomen larven direct op het aas.

* Zij kan ook larven op vers vlees afzetten.

* De larven kunnen zich na een week al gaan verpoppen.

* Duur van ei tot volwassen dier ca. 2 tot 4 weken.

* De vrouwtjes kunnen de geur van rottend vlees ( kadaves) op grote afstand waarnemen.

* De grauwe vleesvlieg komt overal voor in de natuur.

* Word wel bij gebouwen aangetroffen, maar komt zelden binnen.

* Grauwe vleesvliegen komen van april tot oktober voor.

* Door hun leefwijze kunnen grauwe vleesvliegen ziekte verwekkende organismen verspreiden zoals virussen en bacterien.

* Zij kunnen vlees en vleesproducten verontreinigen.

* Uiterste hygiene betrachten in keukens, slachtplaatsen en productieruimtes waar met vlees word gewerkt.

* Ramen en deuren voorzien van stevige fijnmazige horren.

* Vlees en vleeswaren goed afgedekt bewaren.

* Kadavers en ander dierlijk afval op tijd afvoeren, bij voorkeur binnen 1 dag.

* Containers voorzien van slachtafval opslaan in gekoelde ruimtes en op tijd afvoeren. 

Herfstvlieg

* Lijkt op de kamervlieg.

* Mannetje heeft de ogen zeer dicht naast elkaar staan.

* Het vrouwtje is minder geel op het achterlijf.

* Opvallend geel achterlijf met zwarte rugstreep.

* Het vrouwtje legt in het voorjaar groepjes eitjes in verse mest.

* De ontwikkeling van eitje naar volwassen dier duurt 2 weken.

* De larven leven voornamelijk in de mest.

* De volwassen dieren leven van honing en stuifmeel.

* Voelt zich aangetrokken tot transpiratie van mensen en vooral ronde de ogen bij dieren.

* In het najaar in grote getallen opzoek naar overwinteringsplaatsen in gebouwen. ( vaak zolders en spouwmuren ).

* Door grote aantallen zeer hinderlijk.

* Het plaatsen van gaas in stootvoegen.

* Het aanbrengen van horren voor ramen en deuren.

Blauwe vleesvlieg

* Glanzende blauwe kleuren, met rode tot donkerbruine ogen.

* Grote vlieg, groter dan de kamervlieg.

* De duur van eitje tot volwassen dier duurt ongeveer 3 weken.

* Het vrouwtje legt honderden eitjes op rottend vlees, de eitjes zullen na 1 dag al uitkomen.

* De larven zullen zich na 6 dagen verpoppen.

* Mannetjes leven van bloemennectar.

* De vrouwtjes zijn altijd opzoek naar rottend vlees en kadavers.

* De blauwe vleesvlieg kan een kadaver al op kilometers ruiken.

* Het verontreinigen van vleesproducten.

* Hinderlijk en kan virussen en bacterien verspreiden.

* Vlees en vleeswaren goed afgedekt bewaren.

* Afvalcontainers koel bewaren en op tijd afvoeren.

* Horren plaatsen voor ramen en deuren.

Groene aasvlieg

* Kleur glanzend groen.

* Lente is iets groter dan de kamervlieg.

* De duur van eitje tot volwassen dier duurt ongeveer 3 weken.

* Het vrouwtje legt honderden eitjes op rottend vlees, de eitjes zullen na 1 dag al uitkomen.

* De larven zullen zich na 6 dagen verpoppen.

* Mannetjes leven van bloemennectar.

* De vrouwtjes zijn altijd opzoek naar rottend vlees en kadavers.

* De groene aasvlieg kan een kadaver al op kilometers afstand ruiken.

* Ze zijn hinderlijk in aantallen.

* Levende dieren in goede gezondheid houden, wonden en zieke dieren direct behandelen.

* Vlees en vleeswaren goed afgedekt bewaren.

* Afvalcontainers koel bewaren en op tijd afvoeren.

* Horren plaatsen voor ramen en deuren.

Wals Plaagdierbestrijding 2024